trendEra magazine - page 12

12
İzmirmerkezliUlusalDownSendromuDerneği ile tasarımürünlermarkası
Dogo’nunbirliktegerçekleştirdiği, buyıl ikincisi düzenlenenTasarımlarımıza
+1DeğerKatıyoruzAtölyeÇalışması 21down sendromlubireyinkatılımı ile
Dogo tasarımofisindegerçekleşti. 21 sayısı, down sendromunukarakterizeeden
21. kromozomçiftinde fazladanbirkromozombulunması nedeni ileözellikle
seçilmişbir sayı.
21MartDünyaDownSendromuFarkındalıkGünükapsamında
gerçekleşençalışmada, çocuklarhayallerini kağıda
aktardılarve tümgünüDogo tasarımcılarıylaçizim
yaparakgeçirdiler. 2017özel koleksiyonubu
çizimlerdenoluşacakvebuyıl da tasarımlar
yurt içi veyurtdışıDogomağazalarındave
dogostore.com’da satışa sunularakgeliri yine
UlusalDownSendromuDerneği’nebağışlanacak.
Özel tasarımlar
“Önemli olan ne çizdiğin değil, hayalin” diyen Dogo, Ulusal Down Sendromu
Derneği ile ikinci atölye çalışmasını gerçekleştirdi. Ortaya çıkan ürünler
DOGO’nun yurt içi ve yurt dışı mağazalarında ve dogostore.com’da derneğin
çalışmalarını desteklemek için satılacak.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...52
Powered by FlippingBook