trendEra magazine - page 14

14
PINARALTANOĞLU
SALMAN
görsel tasarımuzmanı
Önceliklebelirtmeliyimki herüçyıldagerçekleşen
EUROSHOPdünyadaperakende sektörününheyecanla
beklediği, ticari buluşmalarve siparişleşmelerleünlü
olsada, yeni tasarım trendlerininpaylaşıldığı buplatform
banaherdefasında sonsuz ilhamverir. Bukezdeaynısı
oldu. Kendim içinbinlerce ilham, sizler içindebol bol
bilgi getirdimDüsseldorf’dan.
Dünyamızınneredeysedahadahızlı döndüğübu
günlerde teknolojiningücüvegelişimi aslındabeni
şaşırtmamalıydı ama fazlasıyla şaşırttı. “Yokartıkbu
kadarı daolmaz”dediğimanlar
oldu. Örneğin; ürettiğimanken
i
(
e
f
üretiminingeldiği en sondurumu
ortayakoyan şovlarıylaharikaydı.
Etkileyicimankenkoleksiyonlarının
yanı sıra,HansBoodt’ungenç
tasarımcılarıylabirliktemanken
“Beklenmeyeni
bekle…”
Bu sayımızda sizleremart yazımda verdiğim sözü
tutuyorum ve 5-9Mart 2017’de gerçekleşen dünyanın
bir numaralı perakende fuarı sayılanEUROSHOP
2017’den en son trendleri paylaşıyorum.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...52
Powered by FlippingBook