trendEra magazine - page 15

trend
Era
magazine
15
hareketlerindenbirini bilgisayarprogramıyla
saniyeler içinde tasarlayıp, bilgisayar
yanındaki 3D (üçboyutlu)printer’ayollayıp,
tasarladığınızmankeninyinedakikalar içinde
ortayaçıktığını gözlemleyebiliyordunuz.
HansBoodt firmasınınbukezmottosu
“BeklenmeyeniBekle...”nekadaranlamlı içinde
bulunduğumuzbuzamanda. Ülkemizdende
başarılımanken firmalarınınkatıldığı fuarda,
bizimdeaynı teknolojiyi kullanarakmanken
üretimi yaptığımızı konuştuk. Ülkemizdeki
mankenüreticilerinindeaslındaaynı hızla,
bazendahadahızlı üretimyaptıkları oluyor,
aynı teknolojiye, aynı kapasiteye, aynı
dehaya sahipler. Fark, sadece tüm sadeliği ve
basitliğiyleolsabileyaptığımız işindetayını
gözlerönüne sermek. Bizeçoknormal vebasit
gelenbir süreç, birçokları içinbirmucize.Ne
kendi fikirlerimizi, ne işimizi işletmekörlüğüne
kurbanetmeden, hakettiği değerle sunmak
bazenbüyükbir farkyaratıyor.Hattagençler
içinbüyükönem taşıyor, ileridehedefledikleri
bir işkolundadetayları yaşamak, onların
kararverme süreçlerini etkiliyor. Bu
anlamdaHansBoodtbence fuardaen
başarılı sunumuyapan firmalardanbiriydi.
Benim içinbirdiğerkeyifli deneyimSFD
standındayaşadığımdeneyimdi. SFD
(sfd.co.uk)perakendeve tasarımkonusunda
hayli başarılı işler çıkaranbir firma. Lumico
Design ileyaptığı işbirliğiylebanaharikabir
deneyimyaşattı. SFD’nin standındagözlerime
taktıkları LumicoDesign3Dgözlüğüveelime
verdikleri bir stick ilekocamanbirvitrinde
mankenleri sanal olarakhareket ettirmekve
sanal olarakvitrini düzenlemekharikaydı.
Bu standdahayallerlegerçeklerbirleşiyor,
özelliklevitrin tasarımınayeni başlayan
gençlerehayallerindeki tasarımları denemeleri
için fırsat tanınıyordu. Konunundetaylarıyla
ilgilenenlerwww.lumicodesign.com
sayfasınagiripVRRetail Storeand
VMPlannervideosunu izlerlersebenim
yaşadığımdeneyimi gayet iyi anlayabilirler.
ÖzellikleGörselMağazaTasarımı
konusunda
çalışanlarabu
firmanın
internet sayfasını
incelemelerini
öneririm.
Bir sonraki sayımızda
ise sizlerlebenim
içingörselmağaza
tasarımının
vazgeçilmezi olan
ışıkvemağaza içi
yerleşimingeldiği
sonnoktayı
paylaşacağım...
Umarım
sizlerlepaylaştığım
bu firmaların
internet sayfalarına
birgözatar, görsellikte
teknoloji ve
malzemelerinen son
trendlerini sizde
yakından takip
edersiniz.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...52
Powered by FlippingBook