trendEra magazine - page 18

kapak
KIZI
20
Müziğe ilginiz, yeteneğiniz ilk nasıl
ortaya çıktı?
Müzisyenbirbabanınkızıyım. Daha
3yaşındaykengitarıylaçalıp söylediği
şarkıları öğrenmeyebaşlamıştım. Sesimi
dahaozamanlar farketmişler zaten.Hatta
vokal bileyapıyormuşum. İlk söylediğim
şarkı ‘Bir sevgi istiyorum’du. 6-7yaşlarında
annemlerinyatağınınaltındaeski birorg
bulupezberden ‘Samanyolu’nuçalmışım.
Onoktadaartıkaşağı yukarı bu işi
yapacağımbelli olmuş.
Müzik sizin için ne ifade ediyor?
İçimde sönmeyenateşim,meditasyonum,
ibadetim, en temizoksijenim.Hangi
dildeyapılırsayapılsınkalbedokunabiliyor.
İlahi gücüçokyüksekve tanımadığınız
insanlarlaaranızdaduygusal bağkurmanızı
sağlıyor. Koşulsuz sevip sevilebiliyorsunuz.
Enmasumalışveriş. Yeri geliyoreğlendiriyor,
hüzünlendiriyor, teselli ediyor. Duygularımıza
tercümanolabiliyor. Tarihtebile savaş
sonrasıAvrupa’da insanların inşaedilmesi
için ilk tercihettikleriOperabinasıymış.
Düşününnedenli biretkisi olduğunu…
Mucizegibi bir şey.
2006’da radikal bir kararla Türkiye’ye gelmişsiniz.
Nasıl uyum sağladınız?
İstanbul zatenaileceher tatildeuzun süre
vakit geçirdiğimbir şehirdi. Akrabalarımın
birkısmı burada. 2003’teartıkyılda3kez
gidipgelmeyebaşlamıştımvealbümyapma
fikri oluştuğundabilinçaltımabuülkede
yaşamayı yerleştirmiştim.Hedefinizi
şarkıdadaolduğugibi ‘Net’ bir şekilde
koyduğunuzdazaten ilkbadireyi atlatmış
oluyorsunuz. Ailedostumuz, şarkıcı
JaleÖz, gelmem içinçokdestek
veriyordu. Birgünhiçdüşünmeden
bavulumualıpgeldim. Bir senekadarbir
adaptasyon sürecimoldu; nihayetinde
kalabalıkve trafiği olanbir şehir. Ama
benim içinbüyükbir fırsattı veen iyi
şekildedeğerlendirmeyeçalıştım. Şükürki
gereközel gerekmüzikhayatımdahep iyi
insanlarlakarşılaştım. Kısacası çok sancılı
olmadı alışmam.
Sosyal Pedagoji eğitimi de almışsınız.
Bu konuyla ilgili çalışmalarınız var mı?
Müzikeğitimimailedenbaşlayarak,
küçükyaşlardapiyano sonrasında
klasik şaneğitimi ileuzunyıllar
devamettiği için, üniversiteçağlarına
geldiğimdeprofesyonel anlamda
çalışmayabaşlamıştım. Dolayısıyla
yüksekeğitimimi daha farklı bir
alandadeneyimlemek istedim.
İnsanpsikolojisi veçocuklaraolan
ilgimdenötürü sosyal pedagojiyi
tercihetmiştim. İyi ki de
etmişim. Asılmesleğimolanmüzikte
insanlarlaolan iletişimimdebana
oldukçayardımcı oldu, ayrıcahayata
başkapencerelerdendebakmamı
sağladı. Amamezunolduğumlakaldım,
“Müzik enmasum alışveriş.”
Müzik listelerinde zirveyi yakalayan Bilge Nihan ilemüzik tutkusundan İstanbul’da yaşamaya,
beslenme ve spor alışkanlıklarından hayallerine keyifli bir sohbet ettik. AYSUNORHAN
BİLGENİHAN
18
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...52
Powered by FlippingBook