trendEra magazine - page 20

kapak
KIZI
20
çünkühemenakabinde İstanbul’agelipasıl
mesleğimolan şarkıcılığa tamamenkanalize
olmak istedim. Ama ileridehiçolmayacağı
anlamınagelmez. Tabii benyinemutlaka
müziği içinekatarakbir şeyleryaparım
diyedüşünüyorum.
Listelerde bir numara oldu şarkınız,
bu nasıl hissettiriyor?
Elbetteçokgururluyum. ‘İştebudur!’
dedirtiyor, içiniz içinize sığmıyor. Adeta
tamamlanmışhissediyorsunuz. Ayrıca
yürüdüğünüzbuyolda sizinlebirlikteolan
kocabirekipledemutluluğunuzupaylaşıp
çoğaltabiliyorsunuz. Adımadım, sabırla
bekledimbuanı, herbaşarıyı yakalayan
insangibi. Ama işinbirde “Asıl şimdi
nasıl devamedecek?” endişesi deolmuyor
değil. Yineaynı inançveduygularladevam
edeceğiz. İnşallahhepböyledevametsin.
Şu an üzerinde çalıştığınız projeler neler?
Mayısayı içinyineCüneytYamaner ile solobir
şarkı hazırlıyoruz. Sözleri büyükbir ihtimalle
yineBahadırTatlıözyazacak. ‘Net’tendaha
temposuyüksek, amayineaynı sound’da
olacak. Onundışındaaraara farklımekanlarda
konserlerimyadaekstralarımdevamediyor.
İlerisi için hayallerinizde ne var?
Benönceliklebir canlı performans
şarkıcısıyım. Türkiye’deen iyilerinarasında
ilkaklagelenlerdenolmakenbüyük
hayalim. Dahabüyükkonseralanlarında
dinleyicilerimlehepbirağızdan şarkılarımı
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...52
Powered by FlippingBook