trendEra magazine - page 25

trend
Era
magazine
25
Sizi istediğiniz sıkı vücuda
kavuşturmayı vaat eden
Reaction; tedavi amacına
görederinliği ayarlanabilir
radyofrekansenerjisi ilevakumgücünün
birlikteveyaayrı ayrı çalıştığı akılcı,
sistematikbiranti-aging tedavisi.
RFenerjisi ilebağdokusuelemanlarının
kimyası, fiziksel yapısı uyarılarakyeniden
yapılanma tetikleniyorvehedeflenen
dokunungörünümünün iyileştirilmesi
sağlanıyor. Kollardaderi sarkmasının
iyileştirilmesi, karındaderi sarkmasının
azaltılması, gevşekliğin sıkılaştırılması,
karınderisindeçatlaklarıngörünümünün
iyileştirilmesi, dizüstübölgede
bacakderisinin sıkılaştırılması ve
selülitbenzeri dalgalı deri görünümünün
iyileştirilmesi, popoderisinde
gevşeklikve selülit görünümünün
hafifletilmesi amacıylakullanılıyor.
Yüzünüzde de etkili
Reactionyüzbölgesindeyse; alınderisinin
sıkılaştırılması, gözçevresi kırışıkların
azaltılması, gözaltı derisinin sıkılaştırılması,
ortayüzdegevşeklikvehafif sarkmanın
toparlanması, alt yüzdeçenehattını bozan
deri sarkmasınıngiderilmesi, çenealtı ve
boyunderisindegevşeklikveyağlanma
sorunlarınıngiderilmesindeetki ediyor.
Seans süreleri tedavinin içeriğinegöre
30dakika ile1 saat arasındadeğişiyor.
Enaz3veen fazla8 seanslıkbirgiriş
tedavisi yapılıyor.
HayKlinik, EnderSaraç
Tel: (0212)2831080
Sıkı cildin sırrı
Yaz geliyor hem cildinize bakım yapmak
hem de sıkılaşmak istiyorsanız, teknolojinin
gücünden yardım alabilirsiniz.
Reaction iğneli bir işlemdeğil.Ayrıca, peelinggibi soyucu vegüneş dönemlerinde
yapılması sakıncalı bir işlemolmadığı içinhermevsimdeuygulanabiliyor.
Farkı Ne?
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...52
Powered by FlippingBook