trendEra magazine - page 26

GÜZELLİK
26
Gençvegüzel kalmak isteyenlereProf. Dr. Erol;
“Mutlaka sporyapın, beslenmenizedikkat edin,
piyasadaenmodadiyeyadadahaucuzdiye iyice
araştırmadanuluslararası sertifikasyonlarını,
uygulamayı yapandoktoruve işlemyapılankliniği
tetkiketmedenhiçbiryöntemi uygulatmayın,
kendinizi ruhenvezihnendebesleyin”mesajını verdi.
“10bin burun yaptım”
Erol, toplantınınmoderatörlüğünüüstlenengazeteci
ElifAktuğ’un “Bugünekadarkaçkadınadokundunuz?”
GÜZELLİKBULUŞMASI
Ünlü isimlerin estetikçisi olarak bilinenProf.Dr.Onur Erol,
kendi hastası da olanDenizAkkaya ve Ebru Şallı ile
güzellik üzerine bir sohbet toplantısında buluştu.
İşte toplantıdan çıkan önemli bilgiler…
öneri
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...52
Powered by FlippingBook