trendEra magazine - page 28

güzellik
SAĞLIK
Uzm. Dr Sinan İBİŞ
28
Fazlakilo, bölgesel yağlanma, selülit veyadokulardagevşeme
problemininnekadar süreönce, neyebağlı olarakoluştuğuve
geliştiği, zaman içerisindeki seyri vegelişimi, aileöyküsününolup
olmadığı, alışkanlıkları, devamlı hastalıklarınvarolupolmadığı, yaşam
tarzları, sosyo-kültürel seviyeleri dikkatlice sorgulanmalı veproblemin
gelişimnedeni hakkında fikir sahibi olunmalıdır. Daha sonrahastanın
fiziksel değerlendirmesi içinbiyokimyasal analizi, fizikselmuayenesi
Fazla kilolarlamücadeleyi
nasıl başaracaksınız?
Yaz geliyor, fazla kilolarınıza nasıl
veda edeceğinizi bilemiyorsanız,
önerilerimizi okuyun.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...52
Powered by FlippingBook