trendEra magazine - page 40

40
Ankara’dabulutsuzbirbahargünü.
KocatepeCamii’ningenişavlusu
az sonra şaşkınyüzleri ağırlayacak.
Anadolu’nunortasındaki başkent,
bazendua ilebazenalkışlabambaşka
bir ışığa sondefabakacak.
Yıllarönceydi. İstanbulÜniversitesi
İletişimFakültesi’ndedersleregiren
bazı arkadaşlarıngerçekten forsuvardı.
Kimi TRT’debaşlamış, kimi ünlübir
yönetmeninekibindeyerbulmuştu.
Birkızarkadaşımızınyeni işiyle
ilgili anlattıkları isegıpta seviyemizi
kıskançlığakadardayandırıyordu.
Oarkadaşki, “BamTeli”programında
göreve, hemdeyönetmenolarak
başlamıştı. Anlattıkçabizi çekiyor,
çektikçekızarkadaşınneredeyse
ağzının içinedüşecekgibi oluyorduk
fesatlıktan. “BamTeli” sonuçta.
Efsaneprogram. Durmuyorduyeni
yönetmen, anlattıkçaçatlıyorduk,
çatladıkça tellerimizbirbir
kopuyordu.
Tayfun Talipoğlu’nun
ardından...
“Versene ağabey bunu bana” dedim arsızca. “Al beya koca Trakyalı”
diyerek verdi şapkasını arsızlığın karşısında gülümseyen yüzüyle.
Değiş tokuş ettik şapkaları ve ben kâr etmiş olmanın hainliğiyle
gülümsüyordum. Hem yeni şapka, hem de Talipoğlu’ndan.
Az bir şeymi? ATAKANM. METİN
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...52
Powered by FlippingBook