trendEra magazine - page 12

kapak
KIZI
12
Kendinizden biraz bahseder misiniz?
Oyunculuğa nasıl başladınız?
5Aralık1993yılında, Brezilya’nın
Paranacity şehrindedoğdum. 2013
yılındabüyükbir reklam filmi
çekiyorduk. Oradaki İtalyan
yönetmenin “Senin sürekli
ekranlardakalman lazım’ demesi
oyunculukla ilgili beni cesaretlendiren
vebuyoldayürümemgerektiğini bana
hatırlatanönemli birdüşünceydi. Ben
zatençocukluğumdanberi aynaların
karşısındabununhayalini kuranbir
çocuktum. Dizi oyunculuğuna reklam
filmlerindengeçişyaptımdiyebilirim.
Yeraldığınızprojelerde iyi işler
çıkarıyorsanız fırsatlarpeşinizi
bırakmıyor. Çünküadınızkulaktan
kulağayayılıyorve insanlar sizi
unutmuyor. ÖzellikleTürkiye’de
bunugördüm. Fırsatları başarıya
dönüştürebilmekse insanı gerçekten
çokmutluediyor.Herbaşarıdan sonra
biranahtarkazanırsınız. Sonrabu
anahtaryeni birkapı açmanızı sağlar.
Açtığınızherkapıdayeni biranahtar
kazanma fırsatı dahaeldeedersiniz.
Bunoktayagelenekadar çok fazla
kapıdangeçip, anahtarlığımaçok
anahtarekledim. Açtığımyeni bir
“Yeni Gelin” adlı dizide
canlandırdığı Bella karakteriyle
dikkat çeken genç oyuncu
JessicaMay, Brezilya’danTürkiye’ye
uzanan hikâyesini, güzellik ve
bakım sırlarını bizimle paylaştı.
AYSUNORHAN
JESSICAMAY
Masum güzel
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...64
Powered by FlippingBook