trendEra magazine - page 19

trend
Era
magazine
19
toplanır.Haliylebumerkezlerherdaim
kalabalıktır. İştebizdeAltstadt’ta
yenmesi gerekenleri yedik, görülmesi
gerekenleri fotoğrafladık. Şehrin şık
bölgelerindenOberkassel’de, Düsseldorf’ta
doğanveülkeninen sevilençikolatacısı
Heinemann’dabol bol çikolatavekahve
keyfi yaptık. Şehrinklasiklerinden
HeinemannbizimHacıBekirgibi çok
eski ve leziz tatlara sahipbirmarkave
Düsseldorf’tahemenherbölgede şubeleri
var; kafelerinde şıkkadınlarherdaim
sohbet vekahve seramonisinde...
Dünyadan koptuğumuzmabet: St. Antonius
Bugezideen fazlakilisegezdikdiyebilirim.
Fakatbizi enderindenetkileyenSt. Antonius
kilisesi oldu. Kilisenin içindeki “büyülü
sessizlik” girdiğimizandan itibarenbizi
sıkıca sarmaladı. Buöylebir sessizlikti ki,
sanki ışıklar içindebirkuyuya süzülürken,
duvarlarayansıyanvitrayların renklerinde
hayatınızınenetkileyici sessiz filmini seyre
dalıyorsunuz. Etraftakalpatışlarınızdışında
hiçbir sesyokve sizoortamda, okalbin
sesiyle tümdileklerinizgerçekleşirmiş
sanıyorsunuz. İştebubüyülü sessizlikbizi
dünyadankoparıpuzayboşluğunaattı
sanki. Biranbirbirimizebaktıkvenefes
alsakacabaduyulurmudiyedüşündük...
Duyulmadı... Elimizdeolsaoradaöylece
uzunuzunotururduk, oysayeni biryolun
vakti gelmişti, rotaAmsterdam’ı gösteriyordu.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...64
Powered by FlippingBook