trendEra magazine - page 20

AMSTERDAM
Başka bir kilisede El Greco’yla karşılaşmak
Sanırım sondönemde İstanbul’da
yaşadığımızkentsel dönüşüm süreci,
sonundagüzelliklervaat etsedebizi çok
yormuş. İki saatlikbiryolculukla rahatça
ulaştığımızAmsterdam’danihayet
dinlenebildik. Kanallarındahembotla
hemyürüyerekdolaştık. Şehirkendi içinde
karışıkolsadaokarmaşa İstanbul’dan sonra
bizeadeta sükûnet gibi geldi. Amsterdam’ın
birokadareğlenceli haline tanıklıketmekde
öyle iyi geldi ki, sanki kendimi lezzetli bir
yemekten ilk lokmayı almışveçarpılmış
gibi hissettim. Enbüyük şansımızo sırada
Amsterdam’ınanameydanındabulunan
DeNieuweKerkKilisesi’ndedünyacaünlü
İspanyol ressamElGreco’nuneserlerinin
sergisiylekarşılaşmamızdı. Elbette
hemen sergiyedaldıkveyaklaşıkbir saat
20
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...64
Powered by FlippingBook