trendEra magazine - page 21

trend
Era
magazine
içinde iyi bir sanatdopingi aldık. Serginin
bulunduğukiliseHollanda’nıneneski ve
enünlükutsalmabetlerindenbiriymiş.
Ancakgünümüzdeağırlıklı sergi alanı
olarakkullanılıyor. Öyleheybetli, öyle
mistikbirmekanki, insan sanatınverdiği
huşu ileduaetmedenkilisedenayrılamıyor.
Benimgibi neredebirkutsalmabet görse,
hangi dindenolduğu farketmez, her
daimbol dilekleri olanbiri içinunutulmazdı
DeNieweKerk... Ogünhavadabizden
yanaydı, enfesbirbahargüneşiAmsterdam’da
harika fotoğraf kareleri yakalama fırsatı
verdi bize.Maksat kameranınarkasına
geçmekolunca, bulunduğunuzheryerde
veanda farklı kareleryakalamakmümkün
aslında. Yeterki yaşadığınızanınkıymetini
bilin. Yazkapıda, telefonlarınkamerası
emrinizeamade, hadi yakalayınzamanı...
21
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...64
Powered by FlippingBook