trendEra magazine - page 22

günes@trenderamagazine.com
GÜNEŞ TAN
Bilinçaltı Dönüşüm
Uzmanı, Eğitmen,Yazar
22
Uzunzamandır farkettiğimbir şeyi sizlerle
paylaşmak istiyorum. Yıllaröncebende
herkesgibi yaşamdaenönemli şeyin sevgi,
aşkolduğunu sanırdım. Farkındalığımarttıkça
aşktamutluolabilmek içinbaşarı gerektiğini
gördüm. Aşkı canlı tutmak için fedakârlık,
anlayış, zekaveakılcılık, yani uğraşmak
gerekir. Bunuyapamazsanızaşkpencereden
uçargidervebuyrun iştebaşarısızlıkkapıdan
içeri girmiştirbile.Hattaaşkı yakalamak için
birtakımbaşarılarınızolmalı ki karşınızdaki
insanı bunlarlaetkileyebilin.
Başarı=Yaşam pınarı
Ozamanbaşarı nedir?Tamanlaşılması için
onayeni bir isimvermek istedim: ‘yaşam
pınarı’,mutlulukhissettirenantidepresan.
Başarı aynı zamandabüyüklerdenküçüklere
aktarılanbulaşıcı birhastalıkgibidir. İki insan
birarayagelipbirliktebirhayatakendini adar,
sonra ilk işhemençocukyapmakolur. Çocuk
olduktan sonrakadınveerkeğinherbakımdan
birbirindenzevkalmasınaodaklanmakyerine
artık temel hedef, çocuğu iyi vebaşarılı bir
şekildeyetiştirmekolur. Böylece sülaleden
aktarılmışolan ‘mutlakabaşarılı olunacak’
öğretisi herhareket ve söz ileçocuğaaktarılır.
Annevebaba,mutluluğuyaşamak içinaşıladığı
başarı beklentisi içinde “Benbaşarılı bir çocuk
yetiştirdimvegelecekteonun iyi biryaşamı
olacak” gururunuyaşamakvebundanbir
‘yaşama tutunmagücü’ eldeetmek ister.
Halbuki “başarılı olmazorunluluğu”nun
sorumluluğuhemaileyehemdegençlereağır
Başarılı olmak
ya da olmamak…
Daima “başarılı olma zorunluluğu” bizi nasıl etkiliyor? Başarıya ulaşmamızı
engelleyen duygulardan nasıl kurtulabiliriz?Haziran ayında sınava girecek
gençler ve ebeveynleri bu yazıyı okumalısınız.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...64
Powered by FlippingBook