trendEra magazine - page 23

trend
Era
magazine
23
geliyor. Bubeklenti topluolarak ilgili kişilerde, yani
ailedeciddi birpanik, korku, heyecan, yabaşarısız
olursamkaygısı, rezil olacağımkorkusuyaratıyor.
Gençöğrenci, buduygularınetkisiyleokuduğunu
bilezoranlarhalegelipyapamadıkçakendini
yetersizvedeğersizhissediyorveözgüveni azalıyor.
Ençalışkan, başarılı öğrencidebile sınavkorkusu
oluyor. Kafasındadolanan “Heyecandan tuvalete
gitme ihtiyacı hissedeceğim, kullandığımkalemin
ucukırılacak, bitecek,midembulanacak, zihnim
donacak, hiçbir şeyhatırlayamayacağım” gibi
düşünceler, başedemediği durumlaryaratıyor.
Mademduygular insanınbaşarısını etkiliyor,
hattaengelliyor, neyapmalı?Bir çözümyokmu?
Duygulara hükmetmekmümkün
Duygular içimizdebizimleyaşama imkanı bulan
enerjilerdir. Biznasıl enerjidenoluşancanlılarsak,
duygulardacanlıdır. Enerji dönerek seyahat eden
birgirdaptır. Böyleceherhangi birdüşünceveya
duygunuzuciddiyealıpüstündedurursanızona
enerji yükler, ağırlaştırırsınız, adetaüstünüzeçöker
vealtındançıkamazsınız. Evet, çalışın, elinizden
geleni yapınama “Mutlakabaşarılı olmalıyım”
duyguvedüşüncenizi çokciddiyealmayın.
ARTT Sistemi’ndenMini Zihin Egzersizi
Ders çalışırkendikkatinizdağılıyorsa, hemenkolay
bir zihinegzersizi yapabilirvebudurumunuzu
değiştirebilirsiniz. Gözlerinizi egzersizbitinceye
kadarkapalı tutun. Ellerinizlebedeninize
dokunun, yani fiziksel bedeninizi farkedinveo
dikkati dağılanbedeninizinodadandışarı çıktığını
düşünün. Bunuenaz10kez tarif ettiğimgibi
düşünerekuygulayın.Herodadançıktığınızda
dikkatdağınıklığını yaşayankatmanınızı göndermiş
olursunuz. Bu türdüşüncelerbilinçaltınızın sizi
saboteetmesindenkaynaklanır, bilinçaltınız
değişimi istemiyordur. Eğerdikkatinizhâlâ
dağılıyorsa, buzihinegzersizini yineyapın,
sonundadikkatinizi çalıştığınızkonuyadaha
rahat verebildiğinizi göreceksiniz. ARTT (Akashic
RecordsTransformationTechnique) sisteminden
alınmışbumini zihinegzersizini, sizi engelleyen
tümolumsuzduygularınız içinyapabilirve
onlardankurtulabilirsiniz.
Birçokçocukvegençleyaptığım seanslarda
ARTT tekniğiyleyüzde100olumlu sonuçelde
ettik. Gönlünüz rahatbir şekildekullanabilirsiniz.
Buolumsuzduyguları attıkçaözgüvenyerine
gelmeyebaşlar. Tabii özgüveneksikliği geçmişte
yaşanılanhangi olaylardankaynaklanıyorsa
onaulaşıpderinbir temizlikyapılması gerekir.
Bununkökten temizlenmesi ancakbiruzmanla
eldeedilebilir. Ozamankişi güvenveözgürlüğe
kavuşur.
Yaşıyorolmamızbüyükbir şansvebaşarıdır;
buyüzdenkendinizi kutlayabilirsiniz.Her
başarısızlıkbizi dahagüçlüolmayı öğrenmeye
iteleraslında. Yaşamınızınmutluveneşedolu
geçmesi dileğiyle…
•Yıllar içindekarşılaştığımbirçok insan,
bildiğimiz yaygınkorkuların yerine, zihinde
var olanbazı durumlarınbaşarıyı engellediğini
gösterdi bana. Bunlardanbiri, beş yıl önce
14 yaşlarındabir öğrenciyle yaptığımız
ARTT seansıydı. Gençkızın yaşadığı bir
olaydandolayı zihninin3 yaşındakaldığını
vebu şekilde işlediğini, bu yüzdendikkatinin
dağınık olduğunuanladık. Seanslar sonunda
ders notları yükseldi vebaşarısını ailesiyle
kutladı.
•Beni hâlâ inanılmaz heyecanlandıranbir
başkahikâyeyi dahapaylaşmak istiyorum:
Ailesi, bana 18 yaşındaki gencin orta okula
başladığında, sıraya oturur oturmaz içini
kaplayan sıkıntıdankurtulamayıp
sınıftankoşarak çıktığını vebir dahageri
dönmediğini anlattı. Zekası yüksekti amahiç
evdendışarı çıkamıyordu. Küçükbir şehirde
oturdukları için orta okul ve liseyi, tekkişi
olarakbir odada verdiği sınavlarlabitirmişti.
Bana seansageldiklerinde, çocuğunÖSS
sınavınagirmesini istiyorlardı ama toplum
içine çıkamadığı için sınavagiremeyecekti.
Seansımızda, önceki hayatında tanrı olduğunu
ve insanlarınondanmemnunkalmadığını
gördüğünü söyledi. İnsanlarınmutsuzluğunun
vebaşarısızlığınınnedenini anlamak içinbu
sefer dünyaya insan olarakgeldiğini söyledi.
Onda“Tanrı ve İnsan”zıtlığı vardı, ilk seansında
çıkanbu ikilemi bütünleştirdim vederhal
değişim oluştu.Ailece sabırla seanslara
devam ettiler vebugüzel insanÖSS sınavlarına
girdi.YeditepeÜniversitesi Siyasal Bilgiler
bölümünükazandı. Bu çalışmamınüstünden
6 yıl geçti. Evindendışarı çıkamayanbugenç,
şimdi yurt dışında yüksek lisansını yapıyor.
Mutluluk iştebudur!
Başarısızlığın Altından Çıkan Şaşırtıcı Sebepler
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...64
Powered by FlippingBook