trendEra magazine - page 24

24
Son yıllarda sık sık kullanılan ‘dönüşüm’ü başarmak
için ilk nereden başlanmalı?
Her şeybireyinkendisindebaşlıyor, yaşamın
dönüşümü içinkişininkendisinindönüşümü
şart. Kişininkendisini sevmesi vekabul
etmesinin ilkadımı kendisini tanımasıdır.
Sonraki adım isegerçekkendini yaşamasıdır.
Olması gereken tekDÖNÜŞÜMbudur:
Kendi özünedönüpkendini yaşamak.
Human Design Sistemi’nden bahseder misiniz?
HumanDesignanalizi, doğum tarihi, saati
veyeri bilgileriyleAstroloji gibi gezegen
konumlarını kullanarakvücutharitası adı
verilenbirharitaoluşturulması vebuharitanın
okunmasıdır. Bu sistem1987yılındaRa
UruHu’ya (AlanKrakower)kanallıkyoluyla
indirilmiş.Hem ruhsal, hemdebilimsel ve
mekanikbirbilgi.HumanDesignSistemi
geleneksel vemodernakımbilimlerinin
sentezi. GelenekselAstroloji, Çakra sistemi,
Kabalave I’Ching ilemodernbilimolan
GenetikkodveKuantum fiziğini buluşturuyor.
Bu analiz bize ne sağlıyor?
HumanDesignkimolduğumuzuvekim
olmadığımızı söyler.Hayatın içindenasıl
akıştakalacağımızın, nasıl doğruhareket
edeceğimizinyöntemini verir. Bizegüçlü
yanlarımızı nasıl doğrukullanacağımızı anlatır,
ruhumuzlanasıl iletişimkuracağımızınyolunu
verir.Hayat tercihlerden ibaret, yol ayrımları
vekararlarüzerinekurulu. Peki doğruzaman,
doğru insan, doğruyerüçlemesinin tesadüf
değil debununbiryoluolduğunu
biliyormusunuz?HumanDesigndoğru
kararlarvermenizinyöntemini, gerçek
kendinizi, özünüzüyaşayarakhayatı çok
farklı yaşabileceğinizinanahtarını veriyor.
Anahtarveriliyoramakullanmakvekilidi
açıp ilerlemekkişininkendisinekalıyor.
KişiselHumanDesignharitanızdakendi
doğanızla ilgili içgörülerkazanırsınız:
sağlığınız, psikolojiniz, zayıf-hassas
noktalarınızve limitleriniz, yetenekleriniz,
güçlüyanlarınızvehediyeleriniz…
Hayathikâyenizi anlamanızı, başarı ve
Kendi
tasarımınıza
dönün
Geleneksel Astroloji, Çakra sistemi, Kabala
ve I’Ching ilemodern bilim olanGenetik
kod ve Kuantum fiziğinin bir sentezi olan
“HumanDesign” ile kişisel dönüşümünüzü
başlatmaya ne dersiniz?HumanDesign
Rehberi ve KoçuEbruArslan bununnasıl
gerçekleşeceğini anlattı.AYSUNORHAN
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...64
Powered by FlippingBook