trendEra magazine - page 25

trend
Era
magazine
25
başarısızlıklarınıza farklı açılardanbakmanızı
sağlar.HumanDesign’ınözünde, hayatınızın
tekotoritesininkendinizolduğuvardır.
Kendi dizaynınızagöreyaşadığınızdaauranızın
titreşimi değişir.Hayatınızdadahaönce
karşılaştığınızdirençvediğernegatif açılar
yokolmayabaşlar. Kendinizi tanımayave
kendinizi yaşamayabaşladıkça sizekusurlu,
eksikgelenyerlerinaslındaeşsiz
mükemmelliğinizinparçası olduğunu
anlayacak, kabullenme ilebirliktedünyadaki
enönemli şeye “kendini sevmeye”
kavuşacaksınız. Yarışılacakkimseolmadığını
anlayacakvebaşkası olmaözleminizi
yitireceksiniz.
Bunu nasıl başaracağız?
Sizdünyayabudizaynınızı yaşamak için
geldinizvebudizayn sizin içinenmükemmel
olanıdır. Kendini keşfetmek, tanımak için
birçokyöntemvar. Belki dekendi üzerinizde
çalışıyorsunuz. Yıllarca farklı yollarlagerçekten
ilerlemekaydetmişolabilirsiniz.HumanDesign
deneyiminizde inançlarınızı değiştirmeniz
gerekmiyor,HumanDesigneğitimi almanızda
gerekmiyor. Enönemli ve temel konukendi
Strateji veOtorite’nizlekararvermeniz. Artık
hayatınızı zihninizin “bunuyapmalısın”,
“böyleolmalısın” gibi sözlerle size sunduğu
kararlardanuzaklaşarak, kendi özünüzün
istediği ve sizin içindoğruolankararları
alarakyaşadığınızda, hayatınızınnasıl
değiştiğinevebirbaşyapıtadönüştüğüne
şahit olacaksınız.
Strateji ve Otorite’yi nasıl kullanabiliriz?
Ruhunuz sizingerçektene istediğinizi ve
gerçekyolunuzunneolduğunubiliyor.
Dünyanınüzerimizdeki koşullandırmasıyla
çalışanzihin ise sadecebizedayatılanve
alıştırılanyolubiliyor.HumanDesignvücut
haritamızbizeen temel zihinoyunlarımızı
söyler. Açıknoktalarımızneler,
kısırdöngülerimizi oluşturannedenler
neler?Bunları açıklarkençözümünüde
verir; Strateji veOtorite ilezihninönüne
geçip, kendi yolunda ruhunla ilerlemek...
Bir süreStrateji veOtorite’yi takip
ettiğinizdeartıkkabul edilmeme, sevilmeme,
farkedilmeme, yalnızkalma, üzerinealınma,
kendini suçlamavedaha fazlazihinoyunları
üzerindeki illüzyonperdesi incelmeyeve
yokolmayabaşlıyor. Zatenbuzihinoyunları
bizeyanlışyola sokanvehayatı karanlıkhale
getiren... Perdeaçıldıkçahayatda
aydınlanmayabaşlıyor.
DörtAuraTipi içinsayfayı çevirin.
Detaylı bilgi için:
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...64
Powered by FlippingBook