trendEra magazine - page 27

trend
Era
magazine
27
EricksonKoçuMehtapKurbanzadeveMeltem
Gediklioğlu tarafındanSuadiye’dekurulan
UmayBilimSanatYaşamMerkezi, şehrin
merkezindeplazahayatınakısabirmola için
beyazyakalılara rehberlikyapıyor. Devrimi
beklemekyerine, kendi devrimini yaratmak
isteyenler içinyeni biryol çizen “18:30’dan
SonraYaşam” eğitimi, bireylere sahip
olduklarıylamutluolmayı, değişim isteyenlere
isehareketegeçmek içingereklimotivasyonu
sağlıyor.
EricksonKoçuMehtapKurbanzade; “İş
hayatı kadınları dahamaskülenbiryapıya
dönüştürüyor. Oysaözümüzdevarolan
dişiliği yitirmeden tüm renklerimizi
yansıtmamızgerek. Erkeklerde iseyoğun
baskınındoğurduğugerilimvar. Beyazyakalı
kadınyadaerkekherbireyindengedekalması,
özü ilebağlantıdayaşaması veyaşamın
asli değerini hergünününbirparçasında
yakalaması üzerinekurguladık”diyor.
Hayatı
kolaylaştıran
merkez
Günler birbirinin
tekrarı gibi, sekiz-dokuz
saati masa başında
geçiriyorsunuz ya da
ev-iş-okul-alışveriş
ekseninde yaşıyorsunuz.
Akışa kapılmış,
ruhunuzdan uzaklaşmış
gibi hissediyorsunuz.
Bu durumdan çıkmak
istiyorsanız çözüm
yolları var.
Merkezde
neler var?
Doğrubilginin
asistanlığını
yapmaküzere
2016 yılında
kurulanmerkezde
20’ye yakındeğerli
eğitmen ve eğitim
yer alıyor. Bilim,
sanat ve yaşam
üçgeninde zihinsel,
ruhsal vebedensel öğretiler
“Umay’laYaşamDöngüsüEğitimleri”adı
altındabir arayagetiriliyor. Odağında insanın
öz gücünün yer aldığı bu eğitimlerde
katılımcılarakendi hayatlarıyla ilgili derin
farkındalıklar yaşatılıyor vedeğişimgücünü
yinekendilerindebulmaları, çok yönlü
düşünmeleri, üzeri örtülü yaratıcılıklarını
açığa çıkarmaları, ekip çalışması ve iletişim
becerilerini arttırmaları konusunda
asistanlık yapılıyor.
Tel: 021636239 40
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...64
Powered by FlippingBook