trendEra magazine - page 32

GÜZELLİK
32
Vücut ısımızı değişen sıcaklıklaragöre
dengelemekve toksinleri atmak için
terleriz. Kimi psikolojiketkenler,menopoz,
hormonal düzensizliklerde terlemeyi
arttıranunsurlararasındayeralır.
Koltukaltımız terbezlerininyoğun
olduğubirbölgedir. Giysilerde izbırakır,
havasızbirbölgedeolduğundançok
çabukbakteri üretirvekötükokuya
sebepolur. Özelliklekoltukaltı terlemesi,
bizi sosyal hayattagerekkıyafetlerimizdeki
ter izleri gereksedekötükokusuyla
rahatsızeder.
Koltukaltı terlemesi ve terkokusuna
kalıcı çözüm sunduğubelirtilenMiraDry;
mikrodalgaenerjisiylekoltukaltındaki
tervekokubezlerini (Ekrin, Apokrin)
45dakikalıkbir tedaviyleetkisizhale
getiriyor. Sadecekoltukaltındaki ter
vekokubezlerini hedefleyen sistemle
bubölgedeki terleme%95’lerevaran
orandaazalıyor, ter izi vekötükokuda
ortadankalkıyor. Lokal anestezi eşliğinde
uygulananyöntemle tek seanstave
kalıcı olarakkoltukaltı terlemesine
sonveriliyor. Sisteminuygulayıcısı
Dr. EnderSaraç;MiraDry teknolojisinin
FDAonaylı hassasodaklı enerjiyle
çalıştığı içinçevredokulardahasar
yaratmadığını belirtiyor. Terbezlerinin
sadece%2’si koltukaltı bölgesinde
olduğundanvücutdiğerbölgelerden
terlemeyedevamedebiliyor. Yöntem,
uygulandığı günden itibarenetkisini
göstermeyebaşlıyor.
Özellikle yazın büyük bir probleme
dönüşen terleme sorunununuz varsa bu
yeni çözüm hoşunuza gidebilir!
Terleme ve
kötü kokuya
son!
GIDA
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...64
Powered by FlippingBook