trendEra magazine - page 36

36
21 Günlük Program
Buprogramdakarbonhidratı yokdenecekkadaraza indiriyoruz Sebze-meyveağırlıklı
besleniyoruzve suyudaenaz2,5-3 litre tüketmeyeözengösteriyoruz. İlk toplu toplantıda
danışanlarımızındetaylı vücut ölçümleri yapılıyorveardındanprogramlarkişiyeözel
olarakhazırlanıyor. Sonrasında ise takipbaşlıyor. Birhaftanın sonundavücut ölçümleri
tekraryapılıyor. Bunoktadaençokdikkat edilennoktametabolizmaoluyor. Önemli olan
vücuttankasları kaybetmedenyağatımını sağlamak.
Kısa süreli beslenme programları
doğru uygulandığında kolay ve hızlı bir
şekilde forma girmenize yardımcı olur.
İşte uyguladığımız “21 ve 14 Günlük
Beslenme Programları” ve pratik
öneriler...
FORMA GİRME ZAMANI
Beslenme Koçu Serra Yücel ile
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...64
Powered by FlippingBook