trendEra magazine - page 40

40
Sevgili Neslihan, bu ilk kitabın, gazetecilikle
başlayan yazmamaceran fantastik roman yazarlığına
nasıl dönüştü?
Kendimi bildimbileli gazetecilikyapıyorum.
Mesleğe24yıl önceHürriyetGazetesi’nde
muhabirlikyaparakbaşladım. Öylebüyülü
bir işki bubaşladınızmı bırakamıyorsunuz.
Gazetecilikte15yılmagazinmuhabirliği
yaparakgeçti. Ağırlıklı olarakyazılı basında
çalıştım; son10yıldırdaeditörlükyapıyorum.
PRyaptığımveyapım şirketlerindeçalıştığım
dönemlerdekendi adıma farklı kazanımlar
eldeettiğimkıymetli zamanlardı. Sonra
gazeteciliğinyanınayazarlıkeklendi. İşteorada
kendimi kaybediyorumdiyebilirim. Yazarken
ve sonrasındakitabımı elimealdığımda
yaşadığım tatmini vemutluluğuanlatmak
mümkündeğil.
Efendi ve Aşim-Köprü ve Ötesi ‘Mührün Sırrı’
merak uyandıran bir kitap ama onu asıl bu kadar
ilgi çekici kılan, üzerinde yazılı olan “Bu kitapta
okuyacağınız olaylar gerçek yaşamdan alıntıdır”
sözü. Bu sözden yola çıkarak kitabın yazım
sürecini anlatır mısın?
Aslındaher şeybaşınadoğaüstüolaylargelen
tanıdığımbazı insanlarınçareararkenulaştığı
Mistik-fantastik sevenlere…
Gazeteci-Yazar NeslihanAkbaydar
ile doğaüstü olaylarla bezeli
mistik dokulu fantastik bir
serinin ilk kitabı olanEfendi ve
Aşim-Köprü veÖtesi ‘Mührün Sırrı’
üzerine keyifli bir röportaj yaptık.
Ara ara “YüzüklerinEfendisi”
çağrışımları yapan bu sürükleyici
kitabı bir çırpıda okuyacaksınız.
AYSUNORHAN
kitabımınkahramanı ile tanışmam
veonun sayesindeyıllardır ilimaldığı
Efendi, yani Evliyaullah’ınenyaşlılarından
veenbilgelerindenolanHz. EbuDücane’nin
varlığındanhaberdarolmamlabaşladı.
Kahramanımın sayesinde, korkudolu
aylar- yıllargeçiren, yaşadıklarınınbaşına
nedengeldiğini bile tamolarakanlayamayan
insanların sayısınınnekadar çokolduğunu
gördüm. Tanıkolduklarımakıl almaz
şeylerdi vebuna sebepolanhocakisvesi
altındaki kötülüğehizmet edenleri, insanlarla
uğraşmaktanzevkalanbudoğaüstüvarlıkları
insanlarınbaşınanasılmusallat ettiklerini
ve insanlarakorunma şansları olduğunu
anlatmak istedim. Bunun içinde
kahramanımdanhayatını kalemealabilmek,
kendisinegelen insanlarla röportaj yapabilmek
için izinaldım. Sonrası fantastikbiryolculuk…
Önceliklekahramanımlavebu sıkıntıları
yaşayan insanlarla röportajlaryaptım. Kimi
servetini birgecedenasıl akıl almazbir şekilde
kaybettiğini, kimi başınagelen felaketler
silsilesini anlatıyordu. Öylemüthişhikâyeler
çıktı ki ortaya, onları engüzel anlatabileceğim
zemini fantastikbir roman serisi olarak
kurguladım. Veortaya inanamayacağınız
doğaüstügerçekliklerlebezeli bir romançıktı.
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...64
Powered by FlippingBook