trendEra magazine - page 51

trend
Era
magazine
51
NewYork’taki Türkgrupelemanı Emre ile2012
yılında İstanbul’agelen, sadecebir-iki hafta çalıp
dönmeyi planlayanAllenHulsey içinbu
yolculukhayatınındönümnoktası olmuşve
3-4ay sonrayeniden İstanbul’agelmeyekarar
vermiş. “Roxy’debirHalloweenpartisinde
çalmıştık, ilginçbir şekildeyeni grubumun ilk
şovudaoradaoldu.Hayatımdabazı süreçlerin
başladığını görebiliyorum. Bubirbaşlangıç
noktası oldubenim için”diyeanlatıyor İstanbul’a
gelişöyküsünü. İstanbul’da seni çeken şeyler
nelerdiye soruyorum. “Çok şeyvaraslında”
diyebaşlıyoranlatmaya; “İlkbaştaBalat’a
bayılmıştım.Mimarisi çokgüzel, aynı şekilde
Karaköy taraϐlarınında... Sabah çıkıpHaliç
metrosunabiniyorummesela, tümeserlerbir
aradaobölgede;Ayasofya, Sultanahmet, Topkapı
Sarayı…Coğrafyaolarakzatenbir çekiciliği var
İstanbul’un.Hergünyeniliklerlekarşılaşıyorum.
Bilmediğim insanlar, bilmediğimmekanlar,
yemekler, daha samimi bir şeylerbulabiliyorsun
bir zaman sonra. Bir şehrin içinegiripyaşayınca
daha farklı oluyor”diyor.
Çocukluğundamühendisbabası vebiyoloji
profesörüannesiylebir süreAnkara’dayaşamış
ve şimdi yaptığımüziktedebununetkileri
görülüyor zaten; adeta içineAnadoluezgileri
sinmişbirTürkgibi, belki debu topraklaronubu
yüzdençekipgetirmişdünyanındiğerucundan…
Konya’dadabir sürekaldığını vekanun
hocası CelalettinAksoy’dandersaldığını
söylüyor. Konuşmalarınınarasındayaptığı
tatlı espriler, söylediği tasavvuϐi sözlerokadar
etkileyici ki, Türkçe’yi bukadardüzgünve
akıcı konuşması insanı şaşırtıyor. Üstelikhiç
TürkçeeğitimalmamışamahepKemal Sunal
ϐilmleri izlediğini veTürkçe’yi bu ϐilmlerden
öğrendiğini söylüyor.
Blues’dan Elektroniğe…
“Whiskey&Blues” adlı biralbümüolanAllen, şu
sıralarProdüktörveSesMühendisi ErdemTunalı
ilebirliktekurdukları canlı elektronikmüzik
grubuMonality’ninheyecanını yaşıyor.Nasıl bir
arayageldiklerini soruyorum: “BenNewYork’ta
hepgruplarla ilerledim. Burayagelinceönce
Erdem’inkardeşi ÇağanTunalı’yla tanıştım. Onun
Noiseist adlı stüdyosunda ilkmonologalbümüm
Whiskey&Blues’ukaydettik. SonraErdem’lede
samimi olduk. Yeni bir softwarealıpbirlikteyeni
sesleri, programları keşfettik. Şuan ‘HitsYou’ adlı
single’ımızçıktı.Hazır15 şarkı var, yeni parçalar
davaryazılmaktaolan. Yavaşyavaşyayınlanacak,
remiksleri bekliyoruz”diyor.
Benelektronikmüzik tutkunudeğilimamabirkaç
farklımekandakatıldığımMonalitykonserleri
gerçekten çokeğlenceliydi. Bunun sırrı nedirdiye
soruyorum. “Bizim içinendoğruortamkonserler,
dinleyicininbizimlebaşbaşakalması veoenerjiyi
hissetmesi, oenerji alanını birlikteyaratmamız
önemli. Zatenoyüzden canlı yapıyoruz. Elektronik
tarzolmasaydı bukadar rahat sahneye çıkamazdım.
Elimebağlamaalıpgitardanbağlamayageçmek
şarkıdaçokbüyükbir tarzdeğişikliği yaratırdı ama
bu tarzbiraltyapı oluncaçokbüyükbir rahatlık
sağlıyorbenim için”diyorveekliyor: “Bizi farklı
kılan, ikimizinde sahnede çokkeyif almamız.
BenherkesinMonality ruhundabuluşupbirliği
hissetmelerini sağlamak istiyorum, tabii bunun
olumluveeğlenceli olması önemli…Herkesi
yükseltecekbir titreşim, sinerji hedeϐimiz, ama
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...64
Powered by FlippingBook