trendEra magazine - page 53

trend
Era
magazine
dansetmeköncelikli.”PekiMonality’ninanlamı
nedeyince, “Tamkarşılığı yok. ‘Commonality’
yazmıştımönce, sonra ‘Com’ı da sildim, ‘mona’
Türkçe’dede ‘teklik’ veya ‘birlik’ demekdiye
düşündüm. Dualite, yin-yangveyadoğru-yanlış
değil, onlarınhepsini kapsayan tümçerçeve-birlik
anlamındagelenMonality çokhoşumagitti”diye
cevaplıyor.
Yeni projeler, konserler geliyor
Yakındabirklip çekimi olacağını söylüyorAllen.
YazboyudaAkyaka, Kabak, Bodrum, Çeşme’de
konserlerverecekler. “Berlin, Ibizave
Amerika’yadagidebiliriz, ayrıcaözel partilerve
organizasyonlardaolacak”diyor.
Sürekli üretenbirmüzisyenolarak ilham
kaynaklarınımerakediyorum. “Önceden
bu tarzmüziği dinlemiyordum. Geçenyaz sonu
beach’dekalırkenelektronikmüziğealıştım. İlk
baştagereksizgürültü ϐilanderken, sonra
farkettimki bir şeyeodaklanarakonudaha iyi
anlayabiliriz. Omüziği dinledikçe, frekanslarda
insanvücuduvedansla ilgili yeni şeyler
keşfetmeyebaşladım. Üst türlerinhepsine
baktığımızdaoradabirmatematik, birdöngü
olduğunugörürüz. Duruyor, dönüyor, başlıyor,
hep tekrarlıyorvebenartıkodöngüleri her şeyde
görebiliyorum.Her şeyden ilhamalıyorum.
Görsel bir şeydeolabilir, ϐiziksel dokudaolabilir,
odöngüyüvedevamlılığı görebildikten sonraaynı
hissiyatımüziğedeyansıtabiliyorsun. Onun
dışındadj’leri, playlistleri, klasikve cazmüzikleri
dinliyorum. ChuckClose ‘Inspiration is for
amateurs’ yani, ‘İşini bilmeyenler ilhambekler’
der; çünküzatenyapmaktaolduğundaöylebir
şeye ihtiyacınkalmıyorveüretmeyebaşlıyorsun.”
Gurme Gitar etkinlikleri olacak
Çocukluğundanberi yemekyapmayı sevenAllen,
bir süredirararverdiği “GurmeGitar” etkinliğini
dedevamettirmeyeniyetli. Tıpkı şarkı yapargibi,
elindeolanmalzemeleri ahenklebuluşturup
kendineözgüyemekleryapıyorvegitar çalıyor.
“Her zamanyaptığımyemeklervar tabii, eskiden
fırındabol sebzeli ördekyapmayı severdim. Balığı
hepbuğulamayapıyorum, istediğimkadarkişi
sayısındayemekçıkarabiliyorumveherkesaynı
tadı alıyor. Çok sayıda insanahuzur, evhissiyatı
veriyorbu tarzyemekler”diyor.
“Değişken olabilmek istiyorum.”
“Çokyoğunbiryaşam tarzınvar, enerjini
dengelemek içinbir şeyleryapıyormusun?”
diyorum. “Sabahları TibetBeşlisi’ni yapıyorum.
Güneolumlu şekildebaşlamanı sağlıyorve
mesela15günyaparsanolumsuzbir şeyyaşasan
bilevücut onuhemendüzeltiyor. Onegatif ve
gereksizdüşünceleri dahakolayatabiliyorsun.
Onundışındakitaplarokuyorum, aklımdan
mantralargeçiriyorum.”Peki kendini nasıl
tanımlarsın sorumu ise “Çok tanımlamamaya
çalışıyorum, çünküdeğişkenolabilmek, dünyaya
farklı veyeni cevaplarverebilmek istiyorum.
Kendimi çok tanımlarsamaslındakendimi
sınırlamışolurum. Tabii ki herkesteki gibi
değişmeyenbazı erdemlerimvar. Adaleteve
insanlaraolan saygı gibi, onları daailemden
aldığımı düşünüyorum”diye cevaplıyor.
Ünlü olmak ya da olmamak!
“Ünlüolduğumu söyleyememamabir talep
var, bundanmutluyum, hergünböylegüzel
olduğu, sevdiğim işi yapabildiğimve insanlara
zevkverdiğim için şükrediyorum. Amaünlü
derkenheryerde insanlarınbenimlegörünmek
istemesini çok istemem.Hiçbir zamanbenbir
ünlününyanınagidip fotoğraf çektireyimdemem.
İnsanlar istiyorsa tamamamabenonlarla farklı
birmuhabbetegirmek, onlardanbir şeyler
öğrenmek isterdim, ozamandahakeyiϐli bir
paylaşımoluyor.Heryerde insanlarıngelip
fotoğrafımı çekmelerini çokkaldırabileceğimi
düşünmüyorum. Duvarörmek, sınırkoymak
istemiyorum, herkeseaçıkve rahat olmak
istiyorum. Oçokarttığı zaman rahatsızedici
olabiliyor, ozamanherkesekarşı
mesafekoymakkesmekgerekebiliyor. Çok
ünlü insanlarvar tanıdığımama tamamen
kendileri gibiler, rahatlarvekimseonları rahatsız
etmiyor çünküneoldukları açık. BudaMevlana
düşüncesinegeliyor; yaolduğungibi görünya
göründüğüngibi ol”diyor.
“En büyük nimet, hayatta olmak…”
Allenmüzisyenliğini bilgelikleyoğurmuş; hayat
amacını buldunmu soruma şöylecevapveriyor:
“Dünyadabiramaçyok, dünyazatendevam
ediyor, üremekvar, bir şeyleryapmakvar. Sevgi,
53
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...64
Powered by FlippingBook