trendEra magazine - page 54

aşkgibi başkakavramlara inandığımız için farklı
yaşıyoruzamaenbüyüknimethayattaolmak,
varoluşu seyredebilmekvedoğayı görebilmek.
Bununüzerindezatenbir şeyolamaz. Sadece
olan şeyi daha çokanlamayaveonugördüğüme
şükretmeyeçalışıyorum. Ama tabii şöyle
amaçlarımvar:Kendimi geliştirmek…Hayata
bazenoyungibi bakıyorum. Oyunderkenbir
çocuğunoynaması gibi…Çocuklarlaçalıştığım
veonları çok sevdiğim içinbendekendime
öylebakmayaçalışıyorumveoalanı kendime
yaratıyorum.Meselamüzikyaparkenhata
yapmayaaçıkolmak istiyorum,mükemmeliyetçi
olmak istemiyorum. Birdurumunüzerine
istekvebeklentilerimizi koyduğumuzdabazen
çoküzülebiliyoruz. Sadeceyeni tecrübelere
açıkkalmayavehatalarımdangerekendersi
öğrenmeyeodaklanıyorum.”
“Baba olmak çok büyük bir sorumluluk.”
Birgünbabaolmayı düşünüyormusundiye
soruyorum: “Üremek insanoğlununyapabileceği
tek şeyaslında, başkabirçok şeyi kalıcı olarak
yaratamaz. Zatendoğadaolanbir şeybuama
oradaki sorumluluğubiliyorum, senelerdir
çocuklarlaçalışıyorum.NewYork’taki derslerimde
bazenhaftada500 çocukgörüyordum, 3ayve
5yaşaralığınınönemini biliyorum, hep seni örnek
alıyorlar. Oradaçok sevgi lazım, zaman lazım
veher şey…Şuandabir çocuğa7/24ozamanı
ayırabileceğimi düşünmüyorum çünküönceliğim
kendimdevemüziğimde. İleridebabaolurmuyum
bilmiyorum, bu tarz şeylerinnezamanolacağını
bilemezsin.”
“Gerçek samimiyet beni çekiyor.”
“Kolayaşıkolurmusun?Aşk sendenegibi değişimler
yaratır?” sorularıma isebakınnelerdiyor: “Ben
hâlâaşkı kavradığımı söyleyemem çünkübazen
aşkın sonunda insanlarınaşkı nefreteveyabaşka
şeyedönüyor. Aşkınvebir insanı sahiplenmenin
ayrı şeylerolduğunudüşünüyorumveçoğuzaman
insanlarbir şekilde ister istemez sahiplenme
modunageçebiliyor. Oradaartıknekendisini
neöbür tarafı görebiliyor. Karşındaki insanla
muhabbetlerinde, geçirdiğinzamanlarda, sen
kendini dahaçok sevebildiğindeaşkınolduğunu
düşünüyorum. Çünkü insanlaröncekendilerini
sevebilmeli. İnsanlarkarşı karşıyageldiğindehem
kendilerinehemdevaroluşaaşkhissettikleri zaman
birbütünleşmeoluyorveoaşk sadecearalarında
değil, onlardan tümevreneve insanlarayayılanbir
aşkoluyorvekıskançlık, sahiplenmegibi duygular
arayagirmezse, aşkda sürdürülebiliroluyor.”
Dört saat sürenkeyiϐli sohbetimizin sonundaErdem
Tunalı ileprovayabaşlıyorAllen, çünküakşamyine
birkonseri var. Yaptığı işeaşık insanlarınyüzündeki
omutluvebaşkabirdünyayaait olmahissiyle
ayrılıyorumyanlarından, tabii akşamki konserde
görüşmeküzere! ;)
54
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60,61,62,63,...64
Powered by FlippingBook